gemeente Steenbergen | Afval

Artikel Afval

Samen gaan we voor minder afval!

In de gemeente Steenbergen willen we nog maar maximaal 100 kilo restafval per inwoner hebben en 75% van ons afval gescheiden inzamelen. Dit is de landelijke inzet op het gebied van afval, die wij van harte ondersteunen. Om dit doel te bereiken halen we de grondstoffen op aan huis en staan er ondergrondse containers voor restafval in de wijk.

De digitale afvalkalender en afvalapp

Om u nog beter te informeren over onderwerpen die te maken hebben met de afvalinzameling en verwerking kunt u vanaf nu gebruik maken van de digitale afvalkalender en afvalapp de AfvalWijzer.

Hoe te downladen?
De AfvalWijzer app is gratis te downloaden in de Google Play Store of de App Store. De digitale afvalkalender kunt u ook inzien via: www.mijnafvalwijzer.nl.

Aankondiging
U ontvangt binnenkort een aankondigingskaart in de brievenbus. Hierop staat hoe u de AfvalWijzer kunt downloaden. Voor eventuele hulp kunt u ook terecht bij communicatie@gemeente-steenbergen.nl.

Welke info is te zien?
Met het invullen van de postcode en huisnummer is op adresniveau heel veel informatie over de afvalinzameling te vinden.
Want hierin: 

 • Kunt u zien wanneer de containers aan huis geleegd worden;
 • zijn ook de inhaaldagen in verband met feestdagen meegenomen;
 • kunt u van tevoren een melding ontvangen zodat u de container niet vergeet buiten te zetten;
 • kunt u een jaaroverzicht met ophaaldata genereren en uitprinten zodat u ook een fysiek exemplaar hebt;
 • kunt u aangeven wanneer de routes of tijden wijzigen, bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden of bij een defect inzamelvoertuig;
 • ziet u waar de (gps) inzamellocaties liggen van alle ondergrondse containers;
 • geven we scheidingsinformatietips: Wat hoort in welke bak;
 • vindt u wat er met het afval wordt gedaan;
 • vindt u nog veel meer informatie en tips.

Storingen en bijplaatsingen

Storing aan de ondergrondse container bij u in de buurt? Meld het via 14 0167 of via ons meldsysteem.

Ziet u vuilniszakken naast de container staan? Meld dit ook bij ons via 14 0167 of via ons meldsysteem. Dagelijks is een speciaal team bezig met bijplaatsingen op te ruimen, te voorkomen en hierop te handhaven.

Vragen

Heeft u vragen over omgekeerd inzamelen? Brengt u uw afval liever naar een andere ondergrondse container? Mail het dan naar info@gemeente-steenbergen.nl

Heeft u vragen over afval scheiden? Onze afvalcoaches helpen u graag! Ze kunnen u alles vertellen over herbruikbare grondstoffen. Ook kijken zij graag met u mee hoe u nu binnen- en buitenshuis het afval zo goed mogelijk (en makkelijk!) kunt scheiden. Vindt u het fijn om een keer in gesprek te gaan? Bel dan naar 14 0167 of mail naar info@gemeente-steenbergen.nl

Locatie ondergrondse containers en afvalpas

In de gemeente Steenbergen staan ruim 130 ondergrondse container. Er is er dus altijd wel eentje te vinden in uw buurt. De locaties van de restafval containers vindt u op onze kaart. Voor de toegang tot de ondergrondse restafvalcontainer bij u in de buurt heeft u een afvalpas ontvangen. Met deze afvalpas kunt u de ondergrondse restafvalcontainer(s) openen die aan u is toegewezen. Wilt u toch nog liever aan een andere container toegewezen worden of heeft u vragen over de afvalpas? Stuur dan een email naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Let op: U heeft uw afvalpas nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat.

Bent u op zoek naar openbare containers zoals glas- en textielcontainer bij u in de buurt? Ook deze vindt u op onze kaart.

Inzamelroute

Benieuwd wanneer uw container geleegd wordt? Kijk dan op de inzamelroute 2021 of op de kaart. Hier kunt u zien wanneer de containers voor Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons (PMD) en Groente- fruit en tuinafval (GFT) worden leeggehaald. De container voor Restafval in het buitengebied heeft drie verschillende ophaalroutes die niet op de kaart staan (Uitgebreide informatie inzamelroutes restafval buitengebied).

Container wisselen

De GFT (mini)container aan huis mag u maximaal 1x per jaar (gratis) wisselen van inhoud. U kunt dit aanvragen via 140167 of info@gemeente-steenbergen.nl.

Indien je een restafvalcontainer aan huis hebt, mag u deze maximaal 1x per jaar (gratis wisselen) van inhoud. Van de kleine minicontainers van 140 liter zijn enkel tweedehands exemplaren beschikbaar. De ledigingsfrequentie voor een kleine container verschilt niet, dit blijft 1x per 4 weken.

Containers voor Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons en voor Oud papieren karton zijn enkel verkrijgbaar in 240 liter (groot). De afvalstoffenheffing is gebaseerd op één- of meerpersoons huishoudens en verandert niet bij het wisselen van een container.

Afval- en grondstoffenwijzer

Waar moet nu wat? Welk afval kan hergebruikt worden? Wat breng in naar de milieustraat? Klik op de onderstaande soorten afval voor alle informatie over het afval scheiden in onze gemeente.

 1. Containers voor grondstoffen aan huis
 2. Groente-, tuin- en fruitafval
 3. Oud papier en karton
 4. Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD) zie ook Huishoudelijk afval inzamelen
 5. Restafval
 6. Grof tuinafval
 7. Textiel
 8. Grof huishoudelijk afval
 9. Glas
 10. Elektrische en electronische apparatuur
 11. Klein chemisch afval
 12. Vetinzameling
 13. Asbest
 14. Herbruikbaar huisraad
 15. Milieustraat
 16. Gratis compost

Afvalstoffenheffing

Onze afvalstoffenheffing is gebaseerd op basis van één of meerpersoonshuishoudens. Voor de vaststelling van de gezinssamenstelling hanteren we als peildatum 1 januari 2020. Bij een verhuizing hanteren we het moment van inschrijving in het BRP (Basisregistratie Persoongegevens). Meer informatie over afvalstoffenheffing.