gemeente Steenbergen | Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld 2021

Artikel Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld 2021

Gemeente Steenbergen heeft de afgelopen maanden organisaties uit het maatschappelijk veld extra steun kunnen geven via een corona-subsidieregeling. Naast alle gemeenschapshuizen en musea, konden ook veel sport- en cultuur- en maatschappelijke organisaties vanaf begin mei gebruik maken van twee subsidieregelingen die steun bieden in deze coronatijd om sterker uit de coronacrisis te komen: een compensatiesubsidie en een initiatiefsubsidie.
De gemeente heeft besloten om de indieningstermijn voor de compensatiesubsidie te verlengen tot 1 januari 2022.

Compensatiesubsidie

Elke organisatie die jaarlijks de basissubsidie Welzijn van de gemeente ontvangt, kan een aanvraag indienen voor de compensatiesubsidie. Met deze subsidie wil de gemeente extra steun bieden aan die organisaties. Het bedrag van de compensatiesubsidie varieert van € 400 tot € 2000. De compensatiesubsidie kan slechts één keer worden aangevraagd met het volgende formulier: Aanvraagformulier subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld 2021.

Indien u vragen heeft over de subsidies en het aanvragen van de subsidies, kunt u contact opnemen met: L. Herrings (06 –41748096) of M. Beens (06-36082084). Contactadres: sociaaldomein@gemeente-steenbergen.nl