gemeente Steenbergen | Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester Ruud van den Belt

Artikel Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester Ruud van den Belt

Dames en heren,

Welkom in 2020!
Een nieuw decennium is aangebroken. We zijn over de drempel van een nieuw tijdperk gestapt en de toekomst ligt aan onze voeten.

Bent u ook zo benieuwd wat de jaren twintig van de 21ste eeuw ons gaan brengen?
In de vorige eeuw hadden we de "Roaring Twenties". Roerige tijden zogezegd.
Nou is er natuurlijk niks mis met een beetje "reuring" en wat leven in de brouwerij mag ook best, zolang het onze gemeenschap maar ten goede komt. Hoe graag zouden we soms eens tien of twintig jaar vooruitkijken.

Om ons heen ontwikkelt de technologie zich in zo'n hoog tempo, dat niets meer onmogelijk lijkt. Want als je puur naar de cijfers kijkt, moet je constateren dat het erg goed gaat in Nederland. De werkeloosheid is laag, Onze gezondheidszorg en ouderen voorziening staan in vergelijking met andere landen goed aangeschreven. Ons onderwijs en onze sociale voorzieningen behoren tot de beste van de wereld. Tegelijkertijd begint het ons soms wel eens boven de Pet te groeien en zijn er groepen mensen die zich begrijpelijk zorgen maken. Want de boeren vechten tegen de strenge stikstofregels, zorgmedewerkers vechten voor een betere cao en minder werkdruk, bouwers vechten tegen de PFAS-en stikstofbeleid, leerkrachten vechten voor meer loon en beter onderwijs, politiemensen vechten tegen capaciteitstekorten en onze jongeren houden klimaatmarsen. Wat zij allemaal gemeen hebben is dat ze allen tevens vragen om erkenning, waardering en vooral vertrouwen in de toekomst. Laten we er dan ook alert op blijven dat iedereen wél mee kan blijven doen.

Hoe onze toekomst eruit gaat zien, weet natuurlijk niemand. Een glazen bol zou wel eens handig zijn, maar het is veel uitdagender om je zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden. Dat hebben wij, hier in onze gemeente Steenbergen het afgelopen jaar dan ook gedaan, door samen - mét onze inwoners en ondernemers – aan onze toekomstvisie te werken. Deze visie moet dit jaar dan ook verder z'n beslag gaan krijgen.

Ik zeg het wel vaker, maar ik herhaal het hier nog graag een keer: "Om nu – in het heden - onze weg naar de toekomst te kunnen bepalen, moeten we ons verleden kennen. Weten waar we vandaan komen".

Als het om onze rijke historie gaat, hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Tot twee keer toe is er bovendien een tijdcapsule begraven. Eerst op Fort Henricus en kort daarna bij het Bevrijdingsmonument op het Kerkplein. Deze tijdcapsules zijn gevuld met uiteenlopende boodschappen, met name ook vanuit onze jeugd, onze toekomstige generaties, die wij in het heden scherp in het vizier moeten hebben, want zij moeten later de vruchten plukken en niet de nadelige gevolgen ondervinden.

Terugkijkend op het afgelopen jaar durf ik gerust te stellen, dat het gelukkig geen holle frase is geweest om 2019 het thema "samen" mee te geven. 2019 was dan ook het jaar van ons samen!

Samen hebben we uitgebreid stilgestaan bij 75 jaar vrijheid. "Vriend en vijand" hebben de handen inéén geslagen, met één en hetzelfde doel voor ogen. Meningsverschillen uit het verleden maakten zodoende plaats voor wederzijds begrip. Nieuwe vriendschappen en samenwerkingsverbanden zijn geboren. Het besef dat we nooit mogen vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, heeft louter aan kracht gewonnen. Des te groter is naar mijn mening de waarde van het samen herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Samen ook
met onze Canadese vrienden. Samen met iedereen die maar betrokken wilde zijn. Zonder iemand uit te sluiten. Dát, dames en heren, is het toppunt van vrijheid. Alleen door iedereen te respecteren, om wie hij of zij is, doen we recht aan het onmenselijke offer dat zovelen hebben gebracht voor onze vrijheid. Ik memoreer in het bijzonder graag nog even de "Liberation Tour", die door Dinteloord, Steenbergen en Welberg trok en het gevoel van november 1944 liet herleven. Alsook het bevrijdingsconcert, de herdenkingen in Dinteloord en op Welberg en het bijbehorende grote bevrijdingsfestival: indrukwekkende én massaal bezochte hoogtepunten,
in een lint van succesvolle activiteiten. Overweldigend om mee te mogen maken. De emoties en de kippenvelmomenten waren niet van de lucht. Als ik eraan terugdenk, krijg ik nu nog kippenvel. U ook?

Het is daarbij bijna onmogelijk om alle vrijwilligers en medewerkers die zich hiervoor zo nadrukkelijk hebben ingespannen te bedanken. Het programma stond als een huis en klonk, letterlijk en figuurlijk, als een klok.
Nogmaals heel veel dank, aan alle betrokkenen, voor alles. Het was onvergetelijk.

Een applaus lijkt me best op z'n plaats!

Dames en heren,

Het gaat te ver om een heel jaar de revue te laten passeren, want zoals vaker geconstateerd gebeurt er in al onze kernen namelijk zó ontzettend veel, dat een mens het amper bij kan houden. Echter een korte terugblik op zo'n gedenkwaardig jaar mag niet ontbreken bij deze gelegenheid;

Samen hebben we in 2019 onder meer Fort Henricus heropend, met een grandioze open dag van de West Brabantse Waterlinie.

Eindelijk mochten we "de Liniekijker", de uitkijktoren van het fort, officieel overhandigen aan voormalig burgemeester Jan Hoogendoorn.

Verleden, heden en toekomst kwamen ook samen bij de viering van 175 jaar Volharding Steenbergen.

Met als hoogtepunten de muziekmarathon, waarbij we als blijk van onze grote waardering "de Heraut" hebben uitgereikt. Niet alleen omwille van het muzikale belang van Volharding voor jong en oud, maar vooral ook vanwege de enorme maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Als klap op de vuurpijl, mocht Volharding bij het indrukwekkende concert van de Marinierskapel de Koninklijke Erepenning in ontvangst nemen; Een onderscheiding die slechts bij hoge uitzondering wordt toegekend.

Maar liefst dertien inwoners van onze gemeente stonden tijdens de Lintjesregen in het oranjezonnetje. Onder wie ook onze nieuwe ridder "Sandra Houtepen-Strong". Los van de lintjesregen kreeg ook Steenbergenaar "Rene Overveld" de versierselen opgespeld, horende bij zijn koninklijke benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de commando-overdracht ceremonie van de Steenbergse Luitenant-Generaal "Emile van Duren" mocht ik tevens getuigen zijn hoe minister van Defensie Ank Bijleveld ook hem de versierselen op
spelde behorende bij zijn koninklijke benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, dit keer met zwaarden.
Ook voor "Jan Gorissen" en "Angelo Somers" was er een uitzonderlijke blijk van waardering. Zij kregen de "Eerepenning der Gemeente Steenbergen" uitgereikt en gaan dus voortaan door het leven als ereburgers van onze gemeente.

Ere wie ere toekomt.

Zo was het ook een grote eer om alle vrijwilligers van de Kleine Tour persoonlijk te mogen bedanken voor hun onbetaalbare aandeel in onze gemeenschap.

De 50ste Kleine Tour was er dan ook één met een gouden randje.

Een gouden jubileum werd ook gevierd bij "Het Pomke", het onmisbare Kruislandse dorpsblaadje dat terecht is bekroond met "De Heraut".

Dankzij een unieke samenwerking van een groot aantal partijen, kwam in Kruisland het "Sint Jorispad" van de grond. Moed, Dapperheid en Overwinning zijn hierbij de sleutelwoorden, die bovendien symbool staan voor onze Kruislandse samenleving.

Uit samenwerking komen de mooiste dingen voort, zo valt ook sinds half november te zien aan de nieuwe sfeerverlichting in het centrum van Ons Steenbergen.

Met vereende krachten werd het standbeeld van "Merijntje" in Nieuw-Vossemeer naar een betere plek verhuisd en in de schijnwerpers gezet, op wat nu z'n eigen pleintje is. Van wezenlijk belang voor de identiteit van het dorp en z'n inwoners.

In De Heen zijn de handen in een geslagen om de toekomst van gemeenschapshuis De Stelle en de toekomst van diverse activiteiten te waarborgen. Cruciaal voor de leefbaarheid in onze kleinste kern.

Een onmiskenbaar hoogtepunt van 2019 was uiteraard het bezoek van Koningin "Màxima", ter gelegenheid van de officiële opening van het Hof van Nassau. Als afgezant van haar echtgenoot, onze Koning, hoopte ik – zoals u zult begrijpen – op drie royale zoenen......... -maar helaas! Verder was het een meer dan aangenaam bezoek hoor. Nu maar hopen dat onze Koningin thuis "enthousiast" verteld heeft over haar ontvangst in Steenbergen, want we gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor de viering van 750 jaar Steenbergen én (sinds de herindeling) 25 jaar gemeente Steenbergen in 2022.

De viering van deze jubilea is géén ver van m'n bed-show meer. Intern zijn we daarom al met de eerste voorbereidingen gestart. En extern hebben we inmiddels de samenwerking gezocht voor de totstandkoming van een groots jubileumboek. Kortom, we gaan samen geschiedenis schrijven en ik hoop van harte dat u met ons mee wilt doen.

Het succes van de Stadsherauten, die het verhaal van onze historische vestingstad vertellen in combinatie met de enorme toeloop van meer dan 6.000 bezoekers uit binnen- en buitenland in onze meer dan bezienswaardige "Gummarus", geven hierbij aan welke enorme potenties er liggen. Met de vestiging van het VVV Informatiepunt in de "Gummarus" hebben we hierop al een voorschot genomen.

Een evenement om ook weer naar uit te kijken, is de "Koos Moerenhout Classic", die dit jaar z'n tiende editie gaat beleven. Een extra reden om dit wielerspektakel niet te missen!
Ondertussen zijn er ook volop initiatieven in onze samenleving, om op zondag 16 augustus een doorslaand succes te maken van de doorkomst van "de Vuelta". Spring ook op de bagagedrager, zou ik zeggen, en zet ook een tandje bij. Zodat de "comunidad de montanas de piedra" – de gemeenschap van Steenbergen – internationaal "in the picture" komt.

Dames en heren,

Het wordt mijn vijfde jaar als uw burgemeester en ik heb er alle vertrouwen in om me -mede dankzij mijn recente benoeming in de "Economic Board" West-Brabant -dit jaar meer te kunnen manifesteren als uw ambassadeur in onze regio en daarbuiten.

U herinnert zich misschien nog dat ik in mijn eerste jaar als uw burgemeester "trots" als thema heb gekozen. Vol trots mogen we dan ook terugkijken op alles wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben gerealiseerd. Het doet me vooral veel plezier, dat ik steeds meer trotse inwoners van de gemeente Steenbergen ontmoet. Helemaal na die geweldige uitzending van het tv-programma "Denkend aan Holland" met André van Duin over Steenbergen.

In mijn tweede jaar als uw burgemeester, was "kansen pakken" het overkoepelende thema. Kansen pakken en initiatieven steunen. Ook die handschoen hebben we met elkaar opgepakt. We zijn voortvarend aan de slag gegaan om de beleving van "binnen" en "buiten" het gemeentehuis beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor meer verbinding te zorgen.

In mijn derde jaar als uw burgemeester, stond vooral "keuzes maken" hoog in het vaandel. Dat deden we onder meer bij de gemeenteraadsverkiezingen, onder het motto; "Heel Steenbergen Stemt".

Ondertussen zijn er binnen de politiek ook weer nieuwe keuzes gemaakt en hebben we na een coalitie wissel, waarbij de VVD heeft plaatsgemaakt voor de Volkspartij, nu een raadsakkoord met de doortastende titel "aan de slag".

Ook de samenstelling van het college is na deze coalitie wissel gewijzigd, waarbij wethouder Lepolder heeft plaats gemaakt voor wethouder Knop. Dit nieuwe collegiale team is slagvaardig aan de slag gegaan en heeft inmiddels diverse belangrijke dossiers opgepakt.

Vorig jaar, mijn vierde jaar als uw burgemeester, vond ik dat we vooral zoveel mogelijk "samen" aan de slag moesten. Een hartgrondige wens, die – zoals eerder opgemerkt – gelukkig niet aan dovemans oren bleek gericht.

"Samen" impliceert eigenlijk automatisch "vertrouwen". Want als we vanuit ons onderlinge vertrouwen, samen de juiste keuzes maken en de kansen pakken die zich voordoen, worden we als vanzelf nóg trotser op onze gemeenschap en alles wat daar te beleven valt op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Vertrouwen is dan ook "het nieuwe thema" voor dit jaar 2020, waaraan we zojuist begonnen zijn.

"Vertrouwen"

Het komt te voet en gaat te paard, zoals ze zeggen. En da's waar. Het kost vaak de nodige moeite om elkaars vertrouwen te winnen én om dat vast te houden. Dat geldt zowel privé als op je werk, en in het geval van een gemeente ook in relatie tot onze inwoners, ondernemers, raad, college, ambtenaren en partners, zoals buurgemeenten.

Met veel "vertrouwen" kijk ik uit naar het wijkgericht werken met onze BOA's, in samenwerking met de politie en alle partijen – zoals scholen, buurtpreventieteams en niet te vergeten onze wijkteams – in onze wijken. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we "de saboteurs" in Zuid, wie het ook mogen zijn, uiteindelijk een keer gaan pakken! Leefbaarheid in onze buurten en kernen was, is en blijft sowieso één van onze belangrijkste speerpunten, ook in 2020.

Door elkaar te vertrouwen, en waakzaam te zijn, staan we tevens sterk in onze strijd tegen
ondermijning en andere criminele praktijken, die het daglicht niet kunnen verdragen. Zaken waarvoor we onze ogen niet kunnen en mogen sluiten.

"Vertrouwen" is ook slechts een heel dun lijntje, dat met één "verkeerde" opmerking in een appje verbroken kan worden. Zie het dan maar weer eens te herstellen en het vertrouwen terug te winnen. Hierbij komen vaak verschillen van inzicht aan de orde, maar die zijn er nu juist om te overbruggen. Want de één wil links om, de ander rechtsom en nummer drie wil door het midden... Als we uiteindelijk allemaal hetzelfde beeld voor ogen hebben en in goed vertrouwen met elkaar aan de slag gaan, komt het goed. Je moet elkaar daarbij om te beginnen dúrven vertrouwen.

Hopelijk tankt u vanavond ook weer dat "extra vertrouwen" en klinkt 2020 u als muziek in de oren. Een nieuw decennium dat ieder van U, jong of oud, dit jaar met vertrouwen tegemoet gaat, de juiste keuzes weet te maken om alle kansen te benutten waar we samen erg trots op kunnen zijn.

Laten we onze toekomst tegemoet treden, in de geest van "Sint-Joris".

Niet bang zijn voor de draak of beren op onze weg.

"Moed" en "dapperheid" zullen "zegevieren"!

Mede namens mijn lieve vrouw Angela, het college, de gemeenteraad en al onze medewerkers, wens ik u allen alle goeds toe voor het nieuwe jaar 2020.

Dank u wel.

Laten we "TOOSTEN" op:

Veel gezondheid, veel geluk én vooral "vertrouwen" voor nu en in de toekomst.

Dank u wel.