Artikel Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Inleiding

Iedereen heeft te maken met verkeer. Of je nu te voet naar school gaat, met de auto naar je werk of met de bus boodschappen gaat doen. En ook iedereen kent wel locaties die beter kunnen. Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. In dit plan beschrijven we hoe het mobiliteitssysteem er in de toekomst uit moet zien en welke locaties hiervoor verbeterd moeten worden.

Het mobiliteitssysteem in Steenbergen bestaat uit de infrastructuur (wegennetwerk, oftewel alle wegen in onze gemeente) en haar gebruikers. Op basis van de toekomstvisie ontwikkelen wij een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan dat vorm geeft aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Hoe kunnen we vanuit mobiliteit bijdragen aan het realiseren van de visie en de ambities van Steenbergen?

Op deze pagina kunt u de voortgang van het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan volgen. Als u vragen heeft over het plan dan kunt u deze mailen naar verkeer@gemeente-steenbergen.nl.

Actueel

Wij hebben onze analyses van het verkeer in de gemeente Steenbergen gedeeld met verschillende belanghebbenden. We hebben de belangrijkste punten op het gebied van verkeer per kern getoetst. In deze analyses staat onder andere dat in Steenbergen problemen spelen rondom het parkeren van vrachtwagens en de overlast van vracht- en landbouwverkeer door het centrum. Hetzelfde geldt voor Dinteloord. In Dinteloord is ook de wens uitgesproken voor een ommetje langs de dijken van het Volkerak. In Welberg speelt de snelheid en de inrichting van de Welbergsedijk een rol. Ook in Kruisland en de Heen is te hard rijdend verkeer een doorn in het oog van de bewoners. In Nieuw-Vossemeer is er behoefte aan meer en begaanbare voetpaden.

Op basis van alle gesprekken vullen wij het overzicht per kern aan. Ook hebben we gesproken met ZLTO en Cumela over het landbouwverkeer. Net als bewoners willen zij niet door de kernen rijden. Samen zijn we op zoek naar een landbouwnetwerk om de overlast te verminderen. Daarnaast hebben we gesproken met retailers uit het centrum van Steenbergen. Tijdens dit gesprek is onder andere geconcludeerd dat er geen parkeerprobleem is maar dat de vindbaarheid van een aantal parkeerplaatsen wel beter kan.

Naast de gesprekken met verschillende belanghebbenden, hebben wij een online vragenlijst uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het reisgedrag. Hier hebben 708 mensen op gereageerd. Dankzij deze reacties weten wij dat men regelmatig met de fiets of te voet naar school gaat, de dagelijkse boodschappen doet of naar de winkels gaat. Een andere vraag die wij hebben gesteld is welke punten zou u graag willen veranderen en waarom. Ook hebben we naar de positieve punten gevraagd. Op beide vragen hebben we voldoende antwoorden ontvangen.

Planning

Met behulp van alle informatie die de gesprekken en de vragenlijst hebben opgeleverd, kunnen wij betere maatregelen voorstellen in het uitvoeringsprogramma. Naar verwachting wordt het GVVP in het eerste kwartaal van 2021 door de raad in behandeling genomen. Terwijl we aan het GVVP werken, zijn we ook buiten op straat aan de slag. Zo zijn er een aantal maatregelen die we direct uitvoeren en die niet op het afronden van het GVVP hoeven te wachten.