Artikel Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

De gemeente is druk bezig met het opstellen van de toekomstvisie: Hoe ziet Steenbergen er in de toekomst uit? Hoe leven we samen? Hoe verdienen we ons geld en hoe komen we tot rust? Hoe zien de kernen eruit? En wat verandert er in het landschap? Eén van de centrale vragen daarbij is hoe mobiliteit eruit ziet in 2040.

Het mobiliteitssysteem in Steenbergen bestaat uit de infrastructuur (wegennetwerk, oftewel alle wegen in onze gemeente) en haar gebruikers. Op basis van de toekomstvisie ontwikkelen wij een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan dat vorm geeft aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Hoe kunnen we vanuit mobiliteit bijdragen aan het realiseren van de visie en de ambities van Steenbergen?

Dit plan maken wij (gemeente Steenbergen) niet alleen, maar dat doen we sámen met de Steenbergse samenleving. Daarom organiseren wij werkplaatsen met verschillende belanghebbenden uit de gemeente. Ook gaan wij uitgebreid in gesprek met alle inwoners van de gemeente, hiervoor doen wij een aantal dorpsbezoeken en kunt u met ons in gesprek over de toekomstige mobiliteit in Steenbergen.

Op deze website kunt u de voortgang van het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan volgen. Ook worden hier de data en locaties van de dorpsbezoeken bekend gemaakt. Als u vragen heeft over het plan of de dorpsbezoeken dan kunt u deze mailen naar verkeer@gemeente-steenbergen.nl.

Actueel

Afgelopen zomer en herfst heeft de gemeente samen met de bewoners van de gemeente Steenbergen enthousiast gewerkt aan het opstellen van de Toekomstvisie. Deze Toekomstvisie zet een duidelijke ambitie neer voor waar Steenbergen in 2040 wil staan. Om deze ambities waar te maken moeten we samen de schouders eronder zetten. Ook op het gebied van verkeer en vervoer is er nog veel te doen. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken we nu de vertaalslag van de Toekomstvisie naar een Steenbergse visie op verkeer en vervoer: De Mobiliteitsvisie.

Nadat de gemeenteraad begin 2020 de Toekomstvisie en Mobiliteitsvisie heeft vastgesteld gaan we bepalen wat concreet nodig is op het gebied van verkeer en vervoer in Steenbergen. Daarbij hebben we uw inbreng hard nodig. We gaan opnieuw in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We bezoeken ook alle kernen in Steenbergen om met bewoners in gesprek te gaan over de maatregelen die we in de dorpen en stad aan de gemeenteraad willen voorstellen. Terwijl we samen de plannen voor de toekomst maken, zitten we niet stil. Een aantal maatregelen zijn zo logisch en zo hard nodig dat we. hier al mee aan de slag zijn gegaan. Daarmee wachten we dus niet tot de plannen allemaal zijn opgesteld.

We zijn al aan de slag op straat met een aantal concrete dingen. Een van deze acties is een zebrapad op de Fabrieksdijk in Steenbergen. Zowel bewoners uit de omgeving als bezoekers van de Albert Heijn hebben al eerder laten weten dat zij graag een oversteekplaats willen op de Fabrieksdijk. Ook de gemeenteraad heeft deze oversteekplaats. Bij de uitvoering van dit soort wegaanpassingen vragen we ook altijd het advies van de politie. De politie heeft echter een negatief advies gegeven over de aanleg van dit zebrapad. Samen met de politie en het college zoeken we hiervoor een oplossing. Uitsluitsel over het zebrapad laat dus nog even op zich wachten.
We kunnen wel al een ander punt op de Fabrieksdijk aanpakken. De bocht van de Fabrieksdijk is onoverzichtelijk en veel automobilisten snijden de bocht af, waardoor onveilige situaties ontstaan. Daarom gaan we in het midden van de weg een witte markeringsstreep aanbrengen. Hierdoor blijven automobilisten op hun eigen weghelft waardoor de kans op ongelukken wordt verminderd.

Planning

We gaan samen aan de slag, dit doen we in de vorm van denktanksessies. Hiervoor nodigen we inwoners en experts uit om met ons mee te denken. Zo maken we het eerste beeld van de gemeente Steenbergen. In het voorjaar 2020 gaan we de kernen in, en vragen we alle inwoners mee te denken en praten over het verkeer en vervoer in de gemeente Steenbergen.