Artikel Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Helpt u ons mee?

Iedereen heeft te maken met verkeer. Of je nu te voet naar school gaat, met de auto naar je werk of met de bus boodschappen gaat doen. En ook iedereen kent wel locaties die beter kunnen. Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. In dit plan beschrijven we hoe het mobiliteitssysteem er in de toekomst uit moet zien en welke locaties hiervoor verbeterd moeten worden.

Graag brengen we alle verkeersbewegingen in onze gemeente in beeld. Helpt u ons door een online vragenlijst in te vullen? De vragen gaan over hoe mensen in onze gemeente reizen en waar. We vragen om uw mening over deze plekken en tips voor verbeteringen.

START VRAGENLIJST  Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Het mobiliteitssysteem in Steenbergen bestaat uit de infrastructuur (wegennetwerk, oftewel alle wegen in onze gemeente) en haar gebruikers. Op basis van de toekomstvisie ontwikkelen wij een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan dat vorm geeft aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Hoe kunnen we vanuit mobiliteit bijdragen aan het realiseren van de visie en de ambities van Steenbergen?

Dit plan maken wij (gemeente Steenbergen) niet alleen, maar dat doen we sámen met de Steenbergse samenleving. Daarom organiseren wij werkplaatsen met verschillende belanghebbenden uit de gemeente. Ook gaan wij uitgebreid in gesprek met alle inwoners van de gemeente, hiervoor doen wij een aantal dorpsbezoeken en kunt u met ons in gesprek over de toekomstige mobiliteit in Steenbergen.

Op deze website kunt u de voortgang van het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan volgen. Ook worden hier de data en locaties van de dorpsbezoeken bekend gemaakt. Als u vragen heeft over het plan of de dorpsbezoeken dan kunt u deze mailen naar verkeer@gemeente-steenbergen.nl.

Actueel

Samen met inwoners werken we aan het gemeentelijk verkeer en vervoerplan. Een plan dat vorm geeft aan het mobiliteitssysteem in de gemeente. Hiervoor is een mobiliteitsvisie opgesteld en zijn we in kaart aan het brengen wat er nodig is om in de toekomst alle verkeersbewegingen goed te ondersteunen. Wat willen we, wat is nodig en hoe gaan we dit oppakken; daar geeft het gemeentelijk verkeer en vervoerplan antwoord op.
Het plan vormt zich aan de hand van input vanuit de samenleving. Op dit moment is dit lastiger te realiseren in verband met het coronavirus. We hebben een online vragenlijst opgesteld om toch zoveel mogelijk informatie opgesteld. Aan de hand van de analyses wordt verder geschreven aan het gemeentelijk verkeer en vervoerplan door Bureau Kragten.

Planning

De online vragenlijst staat open tot en met zondag 31 mei. Daarna gaan wij alle ontvangen informatie onderzoeken wat vervolgens als input dient voor het GVVP. Eind juni is een raadsbijeenkomst gepland waar wij deze resultaten bespreken. Naar verwachting wordt het GVVP in het vierde kwartaal van 2020 door de raad in behandeling genomen. Terwijl we aan het GVVP werken, zijn we ook buiten op straat aan de slag. Zo zijn er een aantal maatregelen die we direct uitvoeren en die niet op het afronden van het GVVP hoeven te wachten.