Artikel Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Aan de slag met de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

De gemeente Steenbergen en de wereld van mobiliteit veranderen continu. Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer en vervoer. Wat we hiervoor gaan doen, staat weergegeven in het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) en het Meerjaren UitvoeringsPlan (MUP), dat op 4 maart 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan bevat kaders, speerpunten en concrete acties om ervoor te zorgen dat onze kernen en bedrijven goed en veilig bereikbaar blijven. Een werkgroep, met een vertegenwoordiging van diverse specialismes, met bijvoorbeeld kennis over verkeer, projectleiding, financiën, ruimtelijk ontwikkeling en communicatie is verantwoordelijk voor de realisatie van het uitvoeringsplan. Elk kwartaal geeft wethouder Baartmans een update over waar we staan met de uitvoering van het GVVP.

Vrijwilligers gezocht voor adviesraad GVVP

De wens van de gemeenteraad is om een adviesraad op te stellen die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de werkgroep. Daarin willen we graag een vertegenwoordiging uit al onze zes kernen. We zoeken daar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers voor! Wilt u graag meedenken om Steenbergen nog veiliger te maken wat betreft verkeer en vervoer en heeft u overdag tijd? Meld u dan aan bij verkeer@gemeente-steenbergen.nl en laat weten uit welke kern u komt. Uit de aanmeldingen loten we, in het bijzijn van een notaris, zes enthousiaste vrijwilligers.

Gelijktijdig onderzoek rondweg Dinteloord en kern Steenbergen

Momenteel maken we een opdracht om tegelijkertijd twee haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren naar een rondweg voor Dinteloord en een rondweg voor Steenbergen. Deze opdrachtformulering dient als basis voor de aanbesteding om een geschikte partij te vinden om dit onderzoek uit te voeren.

Meldpunt Verkeer

In de melddesk van onze gemeentewebsite / app maken we een apart meldpunt voor verkeer. Mensen die suggesties hebben, of bijvoorbeeld gevaarlijke situaties zien, kunnen dit via de Melddesk melden en kunnen dan direct voor het onderwerp verkeer kiezen, waarna zij hun melding kunnen doorgeven.

Jan de Boersweg - Nieuw-Vossemeer

Naar aanleiding van de meldingen over onveilige situaties voor fietsers op de Jan de Boersweg van Nieuw-Vossemeer naar Bergen op Zoom is overleg geweest met Bergen op Zoom. De uitkomst van dit gesprek is dat we de politie om advies vragen hoe we de weg veiliger kunnen maken voor fietsers.

Fietspad Franseweg – Steenbergen – Bergen op Zoom

We starten binnenkort met een weginspectie, waaruit blijkt wat er moet gebeuren. De Franseweg wordt vervolgens opgeknapt uit het regulier onderhoudsbudget.

Drempelschouw in alle kernen

We bekijken verschillende systemen, waarmee inwoners digitaal kunnen aangeven wat ze vinden van de drempels in de gemeente. Waar ze drempels missen of waar drempels bijvoorbeeld niet in goede staat zijn of waar drempels verwijderd moeten worden. Op deze manier besparen we veel geld, omdat we geen partij in hoeven te huren om dit onderzoek uit te voeren. En we vragen onze inwoners graag hun mening over de drempels. Vervolgens beoordelen de specialisten uit de werkgroep wat er met de drempels dient te gebeuren.

Herinrichting Steenbergseweg

Totdat we starten met het opknappen van de Steenbergseweg, voeren we op korte termijn een aantal urgente acties uit: snelheidsremmende maatregelen, het aanleggen van een voetpad richting de bushalte, en het opknappen van de oostelijke parallelweg. Dit alles zal in sobere stijl gebeuren, in afwachting van de grote opknapbeurt die in 2022 van start zal gaan.

Fiets- en recreatieroutes

Het grondig bekijken of de huidige fiets- en recreatieroutes nog voldoen aan deze tijd, pakt de werkgroep samen met collega's van recreatie en toerisme op.
In juni geven we een nieuwe update geven via de Gemeentelijke Informatiepagina en facebook