Artikel Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

De gemeente is druk bezig met het opstellen van de toekomstvisie: Hoe ziet Steenbergen er in de toekomst uit? Hoe leven we samen? Hoe verdienen we ons geld en hoe komen we tot rust? Hoe zien de kernen eruit? En wat verandert er in het landschap? Eén van de centrale vragen daarbij is hoe mobiliteit eruit ziet in 2040.

Het mobiliteitssysteem in Steenbergen bestaat uit de infrastructuur (wegennetwerk, oftewel alle wegen in onze gemeente) en haar gebruikers. Op basis van de toekomstvisie ontwikkelen wij een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan dat vorm geeft aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Hoe kunnen we vanuit mobiliteit bijdragen aan het realiseren van de visie en de ambities van Steenbergen?

Dit plan maken wij (gemeente Steenbergen) niet alleen, maar dat doen we sámen met de Steenbergse samenleving. Daarom organiseren wij werkplaatsen met verschillende belanghebbenden uit de gemeente. Ook gaan wij uitgebreid in gesprek met alle inwoners van de gemeente, hiervoor doen wij een aantal dorpsbezoeken en kunt u met ons in gesprek over de toekomstige mobiliteit in Steenbergen.

Op deze website kunt u de voortgang van het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan volgen. Ook worden hier de data en locaties van de dorpsbezoeken bekend gemaakt. Als u vragen heeft over het plan of de dorpsbezoeken dan kunt u deze mailen naar verkeer@gemeente-steenbergen.nl.

Actueel

17 oktober zijn we van start gegaan met de mobiliteitsvisie voor Steenbergen. Dit is de eerste fase van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. We kijken in deze fase waarom mobiliteit in Steenbergen belangrijk is, dat doen we samen met dorpsraden, organisaties en belangenverenigingen. Wethouder Baartmans opende de eerste werkplaats: een interactieve bijeenkomst waarbij bewoners samen nadenken over hoe mobiliteit een bijdrage kan leveren aan de ambities van Steenbergen. Ook wordt gekeken hoe de visie op mobiliteit optimaal kan aansluiten op de toekomstvisie van Steenbergen.

Er volgen nog 2 werkplaatsen. Zo kijken we bijvoorbeeld nog hoe we de mobiliteit in Steenbergen vorm kunnen geven en door middel van welke concrete maatregelen. Werk in uitvoering dus!

Planning

We gaan samen aan de slag, dit doen we in de vorm van denktanksessies. Hiervoor nodigen we inwoners en experts uit om met ons mee te denken. Zo maken we het eerste beeld van de gemeente Steenbergen. In het voorjaar 2020 gaan we de kernen in, en vragen we alle inwoners mee te denken en praten over het verkeer en vervoer in de gemeente Steenbergen.