Artikel Heel Steenbergen Hartveilig!

In 2021 worden in alle zes kernen van de gemeente Steenbergen, zowel in de kern zelf als in het buitengebied, 54 openbare AED's in beschermende kasten geplaatst. De AED's hangen buiten in een beschermende kast en zijn 24 uur per dag openbaar bereikbaar. Waar mogelijk worden bestaande AED-s in het netwerk opgenomen.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Onderzoek wijst uit dat doordat er op zes minuten loopafstand een apparaat binnen handbereik is, dit mogelijk vier levens per jaar kan redden. De gemeente Steenbergen is de eerste gemeente in Brabant die de kern en buitengebieden hartveilig maken. U kunt ons op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld door een AED-training te volgen bij EHBO vereniging, u aan te melden bij het reanimatie-oproepsysteem van Nederland of door uw pand aan te melden voor het plaatsen van een AED.

AED wordt gebruikt bij iemand met een hartaanval