Bouwrijp Oostgroeneweg Fase 1 te Dinteloord

Komende weken zal van start worden gegaan met het bouwrijpmaken van het bouwplan 'Oostgroeneweg fase 1' te Dinteloord aan de Oost Groeneweg. De werkzaamheden vinden plaats omdat op deze locatie 28 woningen worden gebouwd. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken medio september 2016 afgerond. situatietekening bouwrijp maken Oostgroeneweg fase 1 dinteloord

De werkzaamheden betreffen:

  • Aanleg rioleringen;
  • Nutsvoorzieningen aanleggen
  • Aanbrengen puinverharding voor de bouwweg.


De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Aannemingsbedrijf WegenBouw 2000 B.V. in opdracht van de Gemeente Steenbergen. Ook worden er diverse nutsvoorzieningen zoals elcktriciteits-datakabels, water en gasleidingen in de grond gelegd. Er zijn de komende periode veel activiteiten in het toekomstige gebied. De overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt. Naar verwachting zijn de kavels begin september 2016 gereed. Zodat de bouw van de 28 woningen kan starten.

Overige werkzaamheden

Direct na het bouwrijp maken vinden er werkzaamheden plaats voor de woningbouw en voor aanleg van kabels en leidingen. Na realisatie van de woningen wordt het gebied woonrijp gemaakt door aanleg van de definitieve verharding. Dit gebeurt waarschijnlijk in het najaar van 2016/ / voorjaar 2017.

Verkeersmaatregelen

Bij de bouwlocatie zorgen gedeeltelijke wegafzettingen voor de verkeersveiligheid. Omleidingroutes die van toepassing zijn zullen aangegeven worden.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig