Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma StadHaven 2012-2014 is opgesteld vanuit verschillende doelgroepen. Het bevat de belangrijkste projecten voor het centrumgebied. Deze projecten variëren van de herinrichting van de openbare ruimte tot het organiseren van meer activiteiten in het centrum. Inmiddels zijn de meeste projecten afgerond. De resterende projecten worden in 2015 afgerond.

Al deze projecten kosten geld. Een deel van de projecten wordt door de gemeente betaald. Het betreft met name die projecten die de vernieuwing van de openbare ruimte en verkeer betreffen. De projecten rond activiteiten, kunst en promotie worden betaald uit de inkomsten uit de reclamebelasting. Meer informatie over deze belasting staat op de betreffende pagina.

In augustus 2013 is bewoners, ondernemers en bezoekers gevraagd hoe zij de vernieuwing van het centrum ervaren en of hun gebruik van het gebied daardoor veranderd is. De antwoorden op die vragen zijn opgenomen in het bijgaande document.

Het uitvoeringsprogramma liep tot en met 2014. In overleg met betrokken partijen is een beperkt uitvoeringsprogramma voor de jaren 2015 en verder vastgesteld. De nadruk daarin ligt op het organiseren van evenementen en de promotie daarvan. Daarnaast is er aandacht voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van het winkelgebied (Het Nieuwe Winkelen).

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: