Jachthaven

Met het oog op de integrale ontwikkeling van het centrum en haar toeristische ambities heeft de gemeente Steenbergen per 1 januari 2013 het volledige eigendom van jachthaven Steenbergen verkregen. De planvorming over de toekomstplannen is inmiddels begonnen. Totdat duidelijk is welke koers de gemeente met de haven wil varen, runt zij ook de jachthaven. Daarvoor heeft zij een havenverordening en havengeldverordening opgesteld en een havenmeester aangesteld. 

De planvorming over de toekomst van de jachthaven is gestart met twee beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad, onder leiding van Projectbureau Vrolijks. De verslagen van die vergaderingen en het advies van Vrolijks zijn bijgevoegd. 

Naar aanleiding van het advies van Vrolijks heeft de gemeenteraad besloten de ontwikkeling van de jachthaven in vier delen te splitsen. Twee daarvan betreffen de exploitatie van de jachthaven en de openbare ruimte rond de jachthaven. Het (concept) programma van eisen is door de gemeenteraad in haar vergadering van  december 2013 goedgekeurd. De aanbesteding vindt plaats in de zomer van 2014. Het streven is de exploitatie van de jachthaven per 1 januari 2015 bij een derde te hebben ondergebracht.

Het ontwerp van de openbare ruimte rond de jachthaven moet ook op dat moment gereed zijn. Ter voorbereiding van dat ontwerp wordt een haal- en brengsessie gehouden voor belangstellenden. De verslagen van deze avonden zijn bijgevoegd. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van februari 2014 de plannen voor deze herinrichting goedgekeurd en het budget daarvoor beschikbaar gesteld. De realisatie van de herinrichting van de openbare ruimte rond de jachthaven wordt in principe gekoppeld aan de herinrichting van de N257 in 2015. Op 3 juni 2014 is een opfrisavond voor beide plannen gehouden. De presentatie van deze bijeenkomst staat in de documentenlijst. Het verslag van de avond volgt binnenkort.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: