StadHaven

Steenbergen krijgt een nieuw hart! Dat is de boodschap van het project StadHaven. In de eerste helft van 2009 heeft een groep ambassadeurs (ondernemers en ambtenaren) nagedacht over de punten om het centrum van Steenbergen te verbeteren. Die punten staan in het inspiratiedocument 'bouwstenen voor StadHaven'. Er staan ook ideeën in over de Markt, de historie van Steenbergen en de rol van water in Steenbergen. De bouwstenen leiden tot een centrum waar het aangenamer wonen, ondernemen, winkelen en verblijven wordt. Die bouwstenen zijn slechts ideeën, geen vastomlijnde of vastgestelde plannen.

De gemeenteraad heeft eind 2009 ingestemd met de bouwstenen. Daarbij gaf zij opdracht de bouwstenen verder uit te werken tot concrete projecten. Ondernemers en gemeente hebben samen de bouwstenen opgedeeld in een groot aantal projecten. Een enquête onder winkelend publiek heeft de gewenste verbeteringen in het centrum opgeleverd. De combinatie van de bouwstenen met de uitkomst van de enquête heeft een uitvoeringsprogramma opgeleverd.

De uitvoering van dat programma is nagenoeg afgerond. De laatste onderdelen volgen in 2015. Voor de periode 2015 en daarna wordt, vanuit de opbrengst reclamebelasting, meer dan voorheen ingezet op het bedenken, organiseren en promoten van (nieuwe) evenementen en activiteiten in het centrum van Steenbergen. Daarnaast blijft er aandacht voor een schoon, heel en veilig centrum. Als onderdeel van de economische visie van de gemeente Steenbergen wordt een centrumplan voor Steenbergen opgesteld waarin allerlei centrumgerelateerde aspecten met elkaar worden verbonden.

De Jachthaven

Ook wordt het laatste deel van het gebied 'StadHaven', de jachthaven, opnieuw ingericht. De jachthaven krijgt een nieuwe rol in het trekken van zowel eigen inwoners als gasten naar Steenbergen; het wordt een recreatieve poort. In de loop van 2015 vindt de herinrichting plaats en naar verwachting is in 2016 een nieuwe exploitant in de jachthaven actief. Deze stappen moeten gezamenlijk het beoogde doel van een aantrekkelijke verblijfsplaats (conform het met betrokkenen vastgestelde beeld) voor zowel booteigenaren als niet-booteigenaren realiseren. De realisatie van de recreatieve poort, in combinatie met de herinrichting van de N257, wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant (Landschappen van Allure).

Op deze pagina's vindt u meer informatie over de verschillende delen van het project StadHaven: het uitvoeringsprogramma, de herinrichting van het winkelgebied,  de reclamebelasting en de jachthaven van Steenbergen. Per onderwerp zijn de belangrijkste documenten bijgevoegd. Vragen over dit project kunt u stellen via info@gemeente-steenbergen.nl

 

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig