Terugkoppeling N259

Gepubliceerd op: 25 juli 2016

Voorbereiding herinrichting N259

De inloopavond op 13 juli jongstleden werd door ruim 20 personen bezocht. Tijdens deze brengsessie werden 3 varianten uitgebreid toegelicht. Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor variant 2. De maximum snelheid blijft in deze variant op 80km/h, het viaduct blijft behouden en de betonplaten worden vervangen door asfalt. Naast de rijbaan komt een tweezijdig fietspad.De reacties op deze variant waren positief.

Reden om deze variant verder uit te werken tot een concreet schetsontwerp. Later dit jaar zal de raad voorgesteld worden om in te stemmen met de herinrichting en de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Het traject voorziet er in dat in de eerste helft 2017 de herinrichting en groot onderhoud N259 wordt aanbesteed. 31 december dient het werk gereed te zijn.


Gepubliceerd op: 12 januari 2016

De inloopavond op  17 november 2015 ten behoeve van de herinrichting N259 was goed bezocht. We zijn verheugd over het groot aantal reacties wat we na de inloopavond hebben ontvangen. Deze reacties vormen een belangrijke input voor het verdere onderzoek. Hiervoor onze dank.

Terugkoppeling

Op dit moment zijn we zover dat we de verwerking van de input en de nadere uitwerking met u kunnen delen. De variantenstudie en voorkeursvariant is verwerkt in een rapport. Tijdens de tweede inloopavond zal een uitgebreide toelichting gegeven worden op dit rapport.

U bent van harte welkom op woensdag 13 juli 2016 in het gemeentehuis (raadszaal), Buiten de Veste 1 te Steenbergen.
De avond begint om 19:30 uur, u bent welkom vanaf 19:15 uur.

Wij hopen u dan te mogen verwelkomen!

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: