Uitgangspunten voor vernieuwing windmolens Karolinadijk

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging: Mondiale (RIO, PARIJS)/Europese afspraken.

Hoe pakt Nederland het aan?

De energiedoelstellingen van Nederland voor 2020 zijn:

  • 30 procent CO2 reductie ten opzichte van 1990;
  • een aandeel hernieuwbare energie van 14 procent;
  • een jaarlijkse energiebesparing van 2 procent.


De regionale aanpak: De Verklaring van Dussen, 2007.

De gemeenten binnen de Regio West-Brabant verklaren zich bereid hun aandeel te leveren in de rijksdoelstellingen.

Voor windenergie is dat:

Rijksdoelstelling voor windenergie op land in 2020: 6000MW. Daarbinnen:

  • Provinciale doelstelling in 2022: 470,5 MW
  • Waarvan in de regio West-Brabant: 320 MW.
  • Waarvan in Steenbergen, naast 7 gerealiseerde windmolens op het AFC (21,75 MW):


Besluiten gemeenteraad

2012: Medewerking verlenen aan de opschaling van de vier bestaande turbines aan de Karolinadijk te Dinteloord.

2016: energieprojecten realiseren met toepassing van sociale randvoorwaarden.

Standpunt Provincie over de vernieuwing van de windmolens Karolinadijk (binnen aandeel windenergie Steenbergen)

Minimale prestatieverplichting van 6,6 MW extra ten opzichte van nu. Nu vier windmolens van 0,6 MW = 2,4 MW. Dus: nieuwe windmolens in totaal minimaal 9 MW.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig