Sociale randvoorwaarden voor realisatie van energieprojecten

(raadsbesluit 22 september 2016)

  • De Trias Energetica (1. beperking energieverbruik, 2. maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, 3. zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen)  is uitgangspunt;
  • De projecten moeten bijdragen aan de bewustwording van eigen mogelijkheden tot energiereductie en tot zelf produceren van duurzame energie en op die manier bijdragen aan een vitale samenleving;
  • Bij voorkeur worden projecten ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke benadering van ondernemers, overheid, inwoners, onderwijs en onderzoek;
  • Een project moet bijdragen aan het inzicht dat het doel (in 2040 een energieneutrale gemeente Steenbergen) beter en eerder bereikt kan worden, door ruimte te bieden aan lokale initiatieven en bedrijven;
  • Het project rust op het principe dat een deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in lokale energiebesparing en –productie;
  • De aanpak is gebaseerd op vertrouwen en herkenbaarheid door bij te dragen aan de lokale gemeenschap in de vorm van energiebesparing en energieproductie per kern;
  • De aanpak is gebaseerd op een transparante en langjarige samenwerking met inwoners en bedrijven waar iedereen voordeel bij heeft.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig