Vernieuwen windmolens Dinteloord met toepassing van sociale randvoorwaarden

De bestaande windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord worden vernieuwd.

De plannen voor de vernieuwing zijn nog in het prille beginstadium.

Molens met meer capaciteit

De windmolens worden opgewaardeerd.  Dit betekent dat de molens die er nu staan vervangen worden door nieuwe molens met meer capaciteit. De gemeenteraad heeft op 22 september 2016 sociale randvoorwaarden vastgesteld. Die houden in dat  de gemeente niet alleen haar ruimtelijke taak uitvoert maar ook sociaal – economische aspecten meeneemt bij de plaatsing van windmolens.

Achtergrondinformatie

Om de noodzakelijke CO2reductie te realiseren is duurzame energieproductie nodig. Windenergie is op dit moment de meest efficiënte manier van duurzame energieproductie. Ook de gemeente Steenbergen levert haar aandeel via het, in 2011, gedane regionale aanbod aan de provincie. De gemeenteraad van Steenbergen is in 2012 akkoord gegaan met dit aanbod als onderdeel van het Nationale Energieakkoord. Het vernieuwen van de windmolens aan de Karolinadijk past hierin.

Sociale randvoorwaarden en procesparticipatie

De door de gemeenteraad vastgestelde sociale randvoorwaarden zien erop toe dat de windmolens ook voor inwoners, bedrijven, verenigingen en andere belanghebbenden in Steenbergen gaan draaien. Dit gemeentelijk beleid is bovenwettelijk. De exacte uitwerking van deze sociale randvoorwaarden vindt plaats in het project. Windmolens produceren niet alleen duurzame stroom. Ze maken ook geluid, geven slagschaduw, vanaf een bepaalde hoogte moet er verlichting op en ze worden steeds hoger. Om mogelijke overlast te beperken moeten windmolens aan allerlei wettelijke voorschriften voldoen. Er zijn naast de wettelijke voorwaarden meer mogelijkheden om de overlast te beperken.

De gemeente betrekt de omgeving graag bij het proces tot vernieuwen van de windmolens aan de Karolinadijk. Hierbij hoort het nader uitwerken van de sociale randvoorwaarden en beperken van mogelijke overlast. Dit kan via een klankbordgroep.

Klankbordgroep van inwoners uit Dinteloord

Een goede manier om de omgeving te betrekken bij een windproject is via een klankbordgroep. Deze klankbordgroep, als representant van belanghebbenden uit de omgeving, denkt met gemeente en de eigenaar van de windmolens mee over o.a. de invulling van de sociale randvoorwaarden, het beperken van overlast en goed geïnformeerd krijgen en houden van de achterban. Daarom ondersteunt de gemeente de oprichting van een klankbordgroep graag.

Wat is er tot nu toe in het kader van het project gedaan?

Over de vernieuwing van de windmolens is op 11 juli 2017 een inloop-avond gehouden bij 'Thuis' in Dinteloord. De gemeente heeft de informatie die nu beschikbaar is met de inwoners van Dinteloord gedeeld.

Tijdens de inloopavond is informatie over het volgende aangeboden:

  • Het gemeentelijk beleid, de aanleiding om tot het vernieuwen van de windmolens te komen en de sociale randvoorwaarden. Zie hiervoor 'Uitgangspunten' en 'sociale randvoorwaarden'';
  • Proces- en projectparticipatie;
  • informatie van innogy, de eigenaar van de huidige windmolens


Tijdens en na de inloopavond hebben zich 22 geïnteresseerden gemeld voor de vervolgbijeenkomst op 18 september 19.30 u. bij 'Thuis' in Dinteloord om aan te sluiten bij de klankbordgroep. Op die avond wordt afgesproken hoe de omgeving het beste kan participeren in het proces.

Vervolg van het project:

In de huidige eerste fase van het proces wordt toegewerkt naar een intentieovereenkomst tussen de gemeente en innogy. Daarna volgt de fase waarin toegewerkt wordt naar een samenwerkingsovereenkomst. Het ruimtelijk proces voor de realisatie van de windmolens volgt daarna.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig