Officiele publicatie

Zienswijze Ondergrondse restafvalcontainers ontwerp-plaatsingsplan gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft op 8 februari 2017 in het kader van de transitie naar Omgekeerd Inzamelen het ‘concept locatieplan’ vastgelegd.

In dit concept locatieplan zijn de beoogde locaties voor de ondergrondse containers weergegeven.

Inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen een zienswijze indienen wanneer zij het niet eens zijn met gekozen locaties voor de ondergrondse containers.

De inspraakprocedure loopt van maandag 27 februari tot en met maandag 17 april 2017.

De zienswijze kan schriftelijk of per mail worden ingediend

per mail naar: info@gemeente-steenbergen.nl

per post naar: Gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

onder vermelding van ‘zienswijze concept locatieplan’.

In de zienswijze dient aangegeven te worden:

  • naam en adresgegevens
  • email adres (eventueel)
  • telefoonnummer
  • de locatie van de betreffende ondergrondse container met kenmerk
  • een beschrijving van de zienswijze
  • eventueel een suggestie voor een alternatieve locatie

Op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl staat het zienswijze formulier dat gebruikt kan worden.

  

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

 

R.A.P.C.  Schenk

hoofd afdeling Beheer