Officiele publicatie

Wijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij op 14 januari 2016 heeft ingestemd met de volgende wijzigingen van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

 • 1.
  Circulaire van het LOGA van 1 mei 2015 (ECWGO/U20150764) betreffende leeftijdsafhankelijke factor voor bezwarende functies.
  Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per1 januari 2015;
 • 2.
  Circulaire van het LOGA van 23 juni 2015 (ECCWGO/U20151087) betreffende verlofregelingen in verband met wijziging Wet arbeid en zorg.
  Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2015;
 • 3.
  Circulaire van het LOGA van 13 juli 2015 (ECWGO/U2015 1192) betreffende uitvoering pensioenakkoord.
  Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 oktober 2015 voor zover het de eenmalige uitkering 2015 betreft en per 1 juli 2016 voor zover het de eenmalige uitkering 2016 of structurele salarisverhoging betreft;
 • 4.
  Circulaire van het LOGA van 7 september 2015 (ECWGO/U20151380) betreffende salaris ambtenaren met aanstelling op grond van Wet banenafspraak.
  Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 september 2015.

De teksten van wijzigingen treft u aan als externe bijlagen bij deze bekendmaking en worden verwerkt in de integrale tekst van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant.

Tilburg, 14 januari 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.,
Algemeen Directeur,N. van Mourik