Officiele publicatie

Wijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij op 14 januari 2016 heeft ingestemd met de volgende wijzigingen van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

 • 1.
  De regeling nevenwerkzaamheden vast te stellen bij Hoofdstuk 15 van het Reglement arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB).
 • 2.
  De regeling financiële belangen vast te stellen bij Hoofdstuk 15 van het Reglement arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB).
 • 3.
  Deze regelingen toe te voegen aan respectievelijk artikel 15:1e (nevenwerkzaamheden) en artikel 15:1f (financiële belangen) van het Reglement arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (RAVMWB).
 • 4.
  De beide wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2016.
  De teksten van de wijzigingen treft u aan als externe bijlage bij deze bekendmaking en worden verwerkt in de integrale tekst van het Reglement arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Tilburg, 14 januari 2016

Namens het Dagelijks Bestuur,Algemeen Directeur,N. van Mourik