Officiele publicatie

Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 22 juni 2017 besloten:

  • 1.
    Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700191 en ECWGO/U201700198)) per 1 januari 2017 op te nemen in Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB) overeenkomstig bijlage A en B.
  • 2.
    Om na bereikte overeenstemming in het GO de “Vergoedingsregeling neventaken Vakbekwaamheid” vast te stellen overeenkomstig bijlage C en dit artikel per 1 juli 2017 als aanvullende regeling toe te voegen aan het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB).
  • 3.
    Om na bereikte overeenstemming in het GO de “Regeling kazerneringsdienst en herbezetting” vast te stellen overeenkomstig bijlage D en dit per 1 juli 2017 als artikel 19:1:1:1 toe te voegen aan Hoofdstuk 19 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB).

Tilburg, 22 juni 2017

Namens het Dagelijks Bestuur, de voorzitter P.G.A. Noordanus de secretaris T. van Lieshout