Officiele publicatie

Wijziging reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in zijn vergadering van 19 januari 2017 het volgende besloten:

 • 1.
  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) en 10 november 2016 (ECWGO/U201601310), die het gevolg zijn van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017, op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 1 bij dit voorstel;
 • 2.
  Om het huidige artikel 3:27:0:1 van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om te nummeren in artikel 3:38:0:1;
 • 3.
  Om de aanvullende afspraken aangaande het IKB geformuleerd in de ‘Lokale IKB-regeling 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ per 1 januari 2017, op te nemen overeenkomstig de bijlage 2 dit voorstel en deze als art. 3:27:0:1 Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brab toe te voegen aan Hoofdstuk 3;
 • 4.
  Om de van toepassing zijnde ‘Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden’ (Artikel 4a:0:0:1) per 1 januari 2017 in te trekken
 • 5.
  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499) die het gevolg zijn van het sluiten van een nieuwe collectieve zorgverkering in de gemeentelijke sector per 1 januari 2017, op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig de bijlage 3 bij dit voorstel.
 • 6.
  Om de ‘Regeling doorstroombeleid voor de functie van manschap in de 24-uurs dienst van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ overeenkomstig de bijlage 4 bij dit voorstel en deze als artikel 3:6:0:0 toe te voegen aan het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
 • 7.
  Om artikel 3 van art. 3:27:0:1 Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ’de regeling overgangsrecht behorende bij hoofdstuk 3’, , aangaande het Persoonsbebonden budget (PGB) en TOR met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 in te trekken met als beoogd gevolg dat het volledige PGB per 1 juli 2016 onderdeel gaat uitmaken van de Toelage overgangsrecht (TOR), als bedoeld in art. 3:27, lid 4 RAVMWB.

Oosterhout, 19 januari 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

de voorzitter, P. Noordanus

de secretaris, N. van Mourik

Zie ook: