Officiele publicatie

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in zijn vergadering van 20 oktober 2016 besloten de bedragen zoals opgenomen in de "Regeling vergoedingen brandweerpersoneel 24-uursdienst en personeel in roosterdienst GMK" als volgt aan te passen:

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016:

€ 74,36 bruto per maand voor een gediplomeerd duiker

€ 36,81 bruto per maand voor een duiker in opleiding

€ 252,87 bruto per maand, in geval van een stage tot en met MBO-niveau

€ 379,31 bruto per maand, in geval van een stage van HBO-niveau en hoger

  •  

Met ingang van 1 januari 2017:

€ 74,65 bruto per maand voor een gediplomeerd duiker

€ 36,96 bruto per maand voor een duiker in opleiding

€ 253,88 bruto per maand, in geval van een stage tot en met MBO-niveau

€ 380,83 bruto per maand, in geval van een stage van HBO-niveau en hoger.

Tilburg, 20 oktober 2016

Namens het Dagelijks Bestuur,

algemeen directeur,

N. van Mourik