Officiele publicatie

Verlening instandhoudingstermijn omgevingsvergunning De Ambacht 18/18a te Nieuw-Vossemeer

Op 16 augustus 2017 hebben wij een besloten de instandhoudingstermijn van de omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Bouwen’, ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ voor het plaatsen van een zorggebouw op het perceel aan De Ambacht 18 en 18a te Nieuw-Vossemeer te verlengen tot 31 december 2018. Dit besluit is geregistreerd onder nummer ZK17001822.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

    

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.    

 

Datum bekendmaking 16 augustus 2017

Einde bezwaartermijn 27 september 2017