Officiele publicatie

Verleende vergunning voor het overbrengen en bezigen van expolsieven bij de SuikerUnie te Dinteloord

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben op 15 november 2016 besloten een vergunning te verlenen voor het overbrengen en bezigen van explosieven bij de inrichting aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord. Deze explosieven worden gebruikt voor de industriële reiniging van de installaties alsmede het vrijmaken van carbonisatie van silo's en tanks bij de SuikerUnie.

Deze vergunning is geldig van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018.

Datum publicatie: 18 november 2016

Einde bezwaartermijn: 29 dece,ber 2016