Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Rozemarijnstraat te Steenbergen

Op 2 februari 2016 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats van half juli tot en met half oktober 2016 op het parkeerterrein ‘de Ijzeren Put’ aan de Rozemarijnstraat te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 5 februari 2016

Einde bezwaartermijn 15 maart 2016

Zie ook: