Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op 19 februari 2017 in de Dorpsweg in De Heen en op 27 februari 2017 op de Markt in Steenbergen

Op 16 januari 2017 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een tijdelijke standplaats  op 19 februari 2017 in de  Dorpsweg in De Heen en op 27 februari 2017 op de Markt in Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 18 januari 2017

Einde bezwaartermijn: 1 maart 2017