Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Dorpsweg te De Heen en Markt te Steenbergen

Op 19 januari 2016 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats op 31 januari 2016 aan de Dorpsweg te De Heen en op 8 en 9 februari 2016 aan de Markt te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 22 januari 2016

Einde bezwaartermijn 1 maart 2016

Zie ook: