Officiele publicatie

Verleende tijdelijke gebruiksvergunning Steenbergen live! en Bassrulers 2017

Op 16 december 2016 hebben wij een gebruiksvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van tweetal tenten tijdens de muziekevenementen Steenbergen live! en Bassrulers Outdoor op 19 en 20 mei 2017 aan het Waterhoefke te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 20 december 2016

Einde bezwaartermijn: 28 januari 2017