Officiele publicatie

Verleende tijdelijke gebruiksvergunning opendag jachthaven de Schapenput te De Heen

Op 23 mei 2016 hebben wij een tijdelijke gebruiksvergunning verleend voor het gebruiken van een tent tijdens een open dag van jachthaven De Schapenput aan de Heensedijk 57a te De Heen op 25 mei 2016

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl