Officiele publicatie

Verleende tijdelijke gebruiksvergunning gebruik schuur KPJ Steenbergen 18-03-2017

Op 7 maart 2017 hebben wij een tijdelijke gebruiksvergunning verleend voor het brandveilig gebruik van de schuur aan de Oude Dijk 1 te Nieuw-Vossemeer.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 9 maart 2017

Einde bezwaartermijn 19 april 2017