Officiele publicatie

Verleende tijdelijke gebruiksvergunning diverse schuurfeesten op 12, 13 en 20 mei 2017 in Kruisland

Op 11 april 2017 hebben wij een tijdelijke gebruiksvergunning verleend voor het gebruiken van een schuur aan de Langeweg 65 in Kruisland.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 20 april 2017

Einde bezwaartermijn: 24 mei 2017