Officiele publicatie

Verleende tijdelijk standplaatsvergunning Zeelandweg-Oost te Steenbergen

Op 15 december 2015 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van standplaats voor de verkoop van oliebollen op 30 december 2015 aan de Zeelandweg-Oost, parkeerterrein Formido, te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 17 december 2015

Einde bezwaartermijn 26 januari 2016

Zie ook: