Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens opendag en wagetjes kijken op 14 januari 2017

Op 12 januari 2017 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de opendag en wagetjes kijken in de gezamelijke loods aan de Koperslagerij 4 te Steenbergen op zaterdag 14 januari 2017, tussen 14:00 uur en 16:00 uur.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 16 januari 2017

Einde bezwaartermijn: 24 februari 2017