Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens Havenconcert te Dinteloord op 5 juli 2017

Op 4 juli 2017 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement Havenconcert op de kop van de haven(Havenweg) te Dinteloord op donderdag 5 juli 2017.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 4 juli 2017

Einde bezwaartermijn 15 augustus 2017

Metadata:

Algemeen:

Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie| recreatie

GB/PB/WB/BGR

Beschikking afhandeling