Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens Ghost Town Run op 14 oktober 2017

Op 2 oktober 2017 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement 'Ghost Town Run' op zaterdag 14 oktober 2017 aan de Wouwsestraat te Steenbergen .

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 4 oktober 2017

Einde bezwaartermijn 16 november 2017