Officiele publicatie

Verleende tapontheffing Carnaval 2016 - Kaaistraat 1 te Steenbergen

Op 4 februari 2016 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken binnen de inrichting aan de Kaaistraat 1 te Steenbergen tijdens carnaval te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

datum publicatie: 4 februari 2016

Eeinde bezwaartermijn 18 maart 2016

Zie ook: