Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets, Kruislandsedijk 1a te Steenbergen

Op 30 december 2016 hebben wij een omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend voor de inrichting aan de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen. Deze inrichting betreft een pluimvee- en akkerbouwbedrijf, waarin 18.108 stuks legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in een volière huisvestingsysteem BWL2004.09 worden gehouden.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 3 januari 2017

Einde bezwaartermijn: 11 februari 2017