Officiele publicatie

Verleende exploitatievergunning en Drank- en horecawetvergunning Blauwstraat 9 te Steenbergen

Op 26 september 2017 heb ik een exploitatievergunning en een Drank- en horecawetvergunning verleend voor de inrichting aan de Blauwstraat 9, 4651 GA Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie  28 september 2017

Einde bezwaartermijn 8 november 2017