Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning wielerronde te Steenbergen

Op 7 februari 2017 heb ik een evenementenvergunning verleend  voor het houden van Carnavalsactiviteiten te Dinteloord op 24, 25 en 27 februari 2017.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie : 13 februari 2017

Einde bezwaartermijn 24 maart 2017