Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning van de jaarlijkse beachweek te Dinteloord van 7 tot en met 20 juli 2017

Op 26 juni 2017 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van 'beachactiviteiten ter afsluiting van het sportseizoen van de gebruikers van de sporthal', oftewel de jaarlijkse beachweek. Dit evenement vindt plaats buiten en in sporthal de Buitelstee aan de Van Oldenbarneveltstraat 2 te Dinteloord.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 30 juni 2017

Einde bezwaartermijn 12 augustus 2017