Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning 'muziek op de Markt' te Steenbergen

Op 3 augustus 2017 heb ik een evenementenvergunning verleend  voor een muziekevenement na de jaarmarkt te Steenbergen op de Markt te Steenbergen op vrijdag 1 en zaterdag 2 september 2017.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer infomatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 7 augustus 2017

Einde bezwaartermijn: 15 september 2017