Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning live muziek tijdens jaarmarkt te Steenbergen

Op 31 augustus 2017 is een evenementenvergunning verleend voor het ten gehore brengen van live muziek tijdens de jaarmarkt op 1 en 2 september 2017 naast Hotel Brasserie De Kaai, aan de Kaaistraat 1 te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 1 september 2017

Einde bezwaartermijn 16 oktober 2017

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling