Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Ijsfestijn Steenbergen

Op 20 november 2016 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voo rhet houden van een ijsfestijn (ijsbaan met tent) op de Markt te Steenbergen. Dit ijsfestijn vind plaats van 3 december 2016 tot en met 8 januari 2017.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 28 november 2016

Einde bezwaartermijn 3 januari 2017