Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Ghost Town Run - 14 oktober 2017

Op 29 september 2017 heb ik  een evenementenvergunning verleend  voor het houden van een hardloopevenement in het oostelijke deel van de kern Steenbergen op zaterdag 14 oktober 2017.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 4 oktober 2017

Einde bezwaartermijn 14 november 2017