Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning en tapontheffing jaarlijkse concert Rabobank 24-06-2017

Op 13 juni 2017 heb ik een evenementenvergunning en een tapontheffing verleend voor het jaarlijkse concert aan de Fabrieksdijk 6 te Steenbergen op 24 juni 2017.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 19 juni 2017

Einde bezwaartermijn 28 juli 2017