Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecawetvergunning Kruislandsedijk 34

Op 20 april 2017 heeft de burgemeester een Drank- en Horecawetvergunning verleend voor de inrichting aan de Kruislandsedijk 34, 4651 RD Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website www.overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 26 april 2017

Einde bezwaartermijn 2 juni 2017