Officiele publicatie

Verleende, tijdelijke nachtvergunning, Pompstraat 10 te Steenbergen

Op 29 november 2016 heb ik een ontheffing verleend voor het verruimen van de openingstijden (nachtvergunning) voor de duur van 6 maanden voor de inrichting aan de Pompstraat 10 te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze nachtvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 01 december 2016

Einde bezwaartermijn: 11 januari 2017