Officiele publicatie

Termijnverlening omgevingsvergunning Kaaistraat 1 te Steenbergen

Op 4 juli 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengd voor het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 1, 4651 BL te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001989.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.