Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Vlietdijk ongenummerd te Dinteloord

Op 1 augustus 2017 hebben wij de uiterlijke beslistermijn met 6 weken verlengd van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteiten 'kappen' en 'handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten', voor het kappen van 9 bomen aan de Vlietdijk ongenummerd, kadastraal sectie I nummer 425 te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002573.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.