Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Triangel 10 in Steenbergen

Op 28 augustus 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteiten bouwen verlengd voor het bouwen van een rundveestal op het perceel gelegen aan de Triangel 10, 4651 RG te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003065.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.