Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Symbiose 2  in Dinteloord

Op 18 augustus 2016 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengt voor het bouwen van een gebouw in de corridor van een kas op het perceel gelegen aan de Symbiose 2, 4671 TE te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003177.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.