Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Molenweg 47 in Steenbergen

Op 24 juli 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning  met als deelactiviteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verlengd, voor het plaatsen van een erfafscheiding en het gebruik van het pand als woning op het perceel gelegen aan de Molenweg 47, 4651 CG te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002691.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.